dimarts, 1 de maig de 2012

Un tren turístic a la "Fira"


Aquest any, durant la "Fira del Fang", que es celebrarà del 12 de Maig a 20 del mateix mes, hi haurà un tres turístic, totalment gratuït, el qual farà un recorregut per les olleries de Sa Cabaneta i Pòrtol.
Aquest tren sortira un cada hora de la "Fira", i el seu recorregut serà el següent:
"Fira de Fang", Es Moli (Museu de Fang i exposició de la Biennal), Olesa, Major, amb visita a les olleries de Pòrtol, i altre cop cap a Sa Cabaneta pel carrer Jaume I, amb aturades a les olleries de Sa Cabaneta, i altre cop Es Moli, per tornar cap a la Fira, aquest recorregut només es farà els dies laborables, ja que els dissabtes i diumenges, hi haurà un tren cada deu minuts però nomes fins al Museu del Fang, no farà el recorregut per les olleries de Pòrtol ni Sa Cabaneta.