dijous, 24 de maig de 2012

Nombrosos docents de Marratxí a s'Escorxador de Palma

El passat dia 22 de maig va esser una jornada de protesta per la política de retallades a l'ensenyament públic. A banda de les casserolades abans de l'entrada i la sortida dels al·lots, es convocà a s'Escorxador de Palma una gran casserolada que començà a les 19.00 hores. Aquesta convocatòria pretenia mobilitzar docents d'arreu de Mallorca. Professors de l'IES Marratxí i d'altres centres educatius de primària s'hi deixaren veure. Feis una ullada a la imatge de la cartolina! Per cert, el director de l'IES Marratxí, Jaume March, dirigí unes paraules als assistents.

Retallada brutal de professors a l'IES Marratxí
Si es compleixen les previsions, pareix que a l'IES Marratxí hi haurà entre 20 i 25 docents manco, la qual cosa complicarà la tasca dels docents, ja prou difícil per si mateixa. Aquests càlculs es fan tenint en compte els anuncis que ha fet la Conselleria d'augmentar les ràtios, les hores que es dediquen a la docència directa i que facin desaparèixer diversos programes per atendre la diversitat. Com veis, vénen temps difícils!

JAC