dimarts, 10 de novembre de 2009

Rebutjades les mocions del PSM

Solar de Can Membre (foto m.b.)

Al darrer plenari, l'equip de Govern va rebutjar tres mocions del P.S.M.

La primera feia referència a la construcció de dos centres de dia, un per donar cobertura a Pòrtol i Sa Cabaneta i l'altra a Es Pla de na Tesa i Es Pont d'inca, la moció va ser refusada ja que segons l'equip de Govern no hi ha demanda, Joan Francesc Canyelles va exposar la dificultat que tenen els veïnats d'aquests nuclis per accedir a l'únic Centre de Dia que hi ha a Ses Cases Noves.

El batle José Ramón Bauza, va manifestar que si hi havia sol·licituds i es demostrava la dificultat per accedir al Centre, ell se comprometia a garantir un transport per tota aquest gent que tengues dificultats per accedir al centre de Ses Cases Noves.

L'altra moció es demava que hi hagués un compromís per part de l'equip de Govern, per no construir el parquin de Can Membre a Es Pla de na Tesa, la moció també fou refusada ja que les NN.SS. contemplaven aquesta obra.