dimecres, 29 d’abril de 2009

Exit del café per la llengua


A la plaça de Sa Cabaneta es va dur a terma un café per la llengua, acta organitzat per la plataforma ciutadana Gent de Marratxí, amb la col·laboració de l'obra cultural Balear, per tal de defensar la nostra llengua, aquest es el comunicat que es va lletgir:


LA PLATAFORMA CIUTADANA GENT DE MARRATXÍ RECLAMA AL GOVERN
UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA FERMA QUE DEFENSI
LA LLENGUA I LA CULTURA PRÒPIES DE LES ILLES BALEARS


La plataforma ciutadana Gent de Marratxí reclama la promoció de l’ús de la llengua catalana a tots els àmbits de la
nostra Comunitat. Demanam el desenvolupament del Pla de Normalització Lingüística aprovat dia 2 d’abril amb el
consens dels membres representants de tots els sectors socials i econòmics i que el Govern de les Illes Balears
determini el calendari d’aplicació i el pressupost necessari per desplegar-lo plenament. S’han de posar en marxa
accions de discriminació positiva i mesures legals que garanteixin els drets lingüístics dels catalanoparlants. Volem
arribar a assolir una veritable normalització de la llengua i la cultura pròpies. El passat 7 de març, en ocasió de
l’acte institucional per commemorar el 25è aniversari de la Fira del Fang, on Marratxí retia homenatge als ollers,
ceramistes, polítics i ciutadans marratxiners que impulsaren aquesta fira l’any 1984, així com a altres ollers d’altres
pobles de Mallorca que participaren en les primeres edicions, el batle va pronunciar un discurs integrament en
castellà, on va realitzar traduccions català-castellà que desvirtuaren la naturalesa i la identitat de l’esdeveniment i
dels menestrals que eren homenatjats. La revista municipal de l’Ajuntament de Marratxí “TERRA DE FANG” es
fa quasi íntegrament en castellà. Al web de l'Ajuntament només hi podem llegir les noticies en castellà.
Per altra part volem recordar al batle que l’Ajuntament disposa d’un reglament intern on està escrit que, tota la
comunicació, amb els seus administrats, tant la interna com l’externa, es farà únicament en la llengua pròpia de les
Illes Balears, que és la llengua catalana, i només es farà en castellà si la persona interessada ho demana
expressament. L’Ajuntament ha deixat de banda el reglament intern ja que gairebé sempre utilitza la llengua
castellana de manera prioritària. També hem constatat que les comunicacions a la ciutadania han passat a ser totes
bilingües. Un dels altres usos de la llengua que també hem observat és que malgrat que les intervencions i
preguntes dels portaveus de l’oposició es fan en català, les respostes que reben del Sr. batle són majoritàriament en
castellà.
La Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí veu amb molta preocupació el menyspreu que, en les seves
comunicacions tant orals com escrites, demostra el govern municipal cap a la llengua catalana. Són moltes les
situacions en què l’ús dominant o exclusiu del castellà evidencia el nul compromís del PP de Marratxí en la defensa
dels drets lingüístics dels catalanoparlants. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al seu preàmbul declara: “La
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la
nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat”. L’Ajuntament de Marratxí ha
d’assumir com a pròpies les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears. Els ajuntaments, com
administracions més properes al ciutadans, han de fomentar els nostres valors culturals i no menysprear la nostra
llengua que ha estat sempre l’instrument en què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura
universal. L’article 6 de la Llei de normalització lingüística diu que la llengua catalana és la llengua pròpia del
Govern autònom i de l’Administració local. La Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí denuncia l’incompliment de
l’esmentada Llei per part del batle i de l’equip de govern de l’Ajuntament, els demana un canvi d’actitud i un
compromís en la promoció de l’ús de la llengua i la cultura pròpies. També reclama el compliment de la Llei
3/1986 de Normalització Lingüística i un Pla de Normalització específic per al nostre municipi. SENYOR BATLE
RESPECTI LA NOSTRA LLENGUA!

dissabte, 18 d’abril de 2009

ELS VEÏNATS D'ES PLA DE NA TESA NO VOLEN PARKING


En una reunió mantinguda a la església parroquial de Es Pla de na Tesa, els veïnats varen mostrar el seu rebuig de la construcció d'una plaça amb llocs de parking al solar de Can Membre.

Prop d'un centenar de persones que varen assistir a la reunió on hi havia representants de l'Ajuntament varen donar suport a les intervencions en contra del que te previst l'ajuntament.