dimarts, 13 de desembre de 2011

Campany tens Ca tens cap


L'Ajuntament ha començat una nova campanya per consciència els propietaris de cans, de quines són les seves obligacions i deures. El lema de la campanya es "Tens Ca tens cap", la Policia Local després de la campanya informativa passara a la sancionadora, les multes que poden rebre els propietaris dels cans va del 60 als 15.000,00 €, segon la gravetat dels fets.
La menys greus la són no recollir les caguerades dels cans o no du el xip la multa va del 60 al 300 Euros, no estar al corrent de les vacunes dels 300 al 1.500 €, i la mes greu es l'abandonament dels cans, la venta o tinència de cans de races considerades perilloses que s'en enfronten a multes de 1.500 a 15.000 €.