dissabte, 15 de maig de 2010

Fina Santiago, visita Marratxí


La Consellera d'Afers Socials del Govern Balear, Fina Santiago, va visitar Marratxí.

El dijous dia 13 a l'escola de Sa Cabaneta, va exposar la feina duita a terme per la seva consellaria, així com també va respondre a les preguntes dels assistents a l'acte.