dissabte, 11 d’abril de 2020

34.486.250 euros, pressupost de l'Ajuntament de Marratxí pel 2020.


Els pressuposts que va aprovar el consistori el passat dimarts dia 7, amb ple extraordinari per via telemàtica, pugen a la quantitat de 34.486.250 euros.

En relació als ingressos previst, la major quantitat fa referència al I.B.I., que se preveu recaptar 9..962.000 euros seguit de les taxes de les quals se esperà recaptar 4.445.000,00 euros, en quan a les subvencions que se rebran del Govern Balear i del Consell de Mallorca, per primera vegada figuren en els pressupostos, i són 838.427,69 euros.
Les inversions i la resta del pressupost, segurament se veuran modificats debut a la situació en que se troba el món amb el virus Covid-19, algunes partides en el proper pel ja seran objecta de modificacions de crèdit per atendre altres necessitat que no se contemplen en el pressupost o que la quantitat assignada és insuficient, les inversions subvencionades, aquestes no sofriran cap modificació i se duran a terme essent les següents:

Obra.                                      subvenció                     Aportació Ajuntament.           Total

Caserna Policia Local            146.658,00 €                      30.613,27 €                          177.217,27 €                       
Canvi cesped inst.esport.       480.602,30 €                    123.000,00 €                          603.602,80 €

Punts de recarga cotxes Ele.  197.167,98 €                      36.000.00 €                          232.167,98 €

Wi-fi a tot Marratxí                  15.000,00 €                       1.698,28 €                            16.698,28 €

Aquestes inversions el consistori, no sap la data d'inici ni acabament, debut a que fins el final de l'estat d'alarma actual, o podrà començar els tràmits del corresponents expedients de licitació i adjudicació de les obres.