dimarts, 18 de juny de 2013

Don Gabriel Ferrer pregoner de Sant Marçal


El qui fou rector de Sant Marçal, des de el setembre de 1981 al gener del any 2000, serà el responsable del pregó que donara el sus a les festes patronals del nostre municipi.
L'acte com es habitual serà el diumenge a les 20 hores, a Sant Marçal, i també comptara amb les actuacions de les corals "Veus
de Marratxí" i la "Arxiduc de Palma".