dimecres, 11 de gener de 2012

El Bisbe a Marratxí


El Bisbe de Mallorca, ha començat enguany a les seves visites pastorals a les parròquies de Mallorca.
A Marratxí, la primera que va esser visitada fou la de Pòrtol el passat diumenge dia 8, totes les visites tenen el mateix programa, reunió amb la gent que col·labora en la parroquià, fent net, catequesis, confraries, etc.., missa concelebrada, salutació del bisbe als feligresos i signatura dels libres de la parroquià.
L'ordre canvia segons la parroquià.
Les properes visites del Bisbe a Marratxí, són el dia 28 de Gener a la parroquià d'Es Pla de na TEsa a les 18 hores, a la parroquià d'Es Pont d'Inca dos dies, dia 3 de Febrer a les 20 hores reunió amb el joves i el dissabte dia 4 a les sis de l'horabaixa, assemblea parroquial, i a continuació la missa i el programa  d'altres parròquies.
El diumenge dia farà la visita a Sant Marçal, a les 10,15 recepció, a les 10,30 missa i signatura dels libres i a continuació L'assemblea parroquial..