dissabte, 8 d’octubre de 2011

Reunió d'APIMAS de Marratxí
El passat dia 4 d'octubre tengué lloc, a l'IES Marratxí, una reunió amb les APIMAS de Marratxí i membres de la FAPA.
L'IES Marratxí presenta, actualment, un problema de massificació. L'IES Sant Marçal (el segon IES de Marratxí) ha començat a funcionar sense tenir edifici propi. Està ubicat, de manera provisional, en una escola de Santa Maria. Encara que Sant Marçal acull actualment 5 grups, dos dels quals provenen del Costa i Llobera de Pòrtol (els altres són de Santa Maria i Santa Eugènia), no ha fet davallar el nombre d'alumnes de l'IES Marratxí. Fins i tot han augmentat, ja que tenim una població escolar que creix (recordau els centres de primària que tenim: CEIP Sa Nova Cabana, CEIP Blanquerna, CEIP Gabriel Janer Manila, CEIP Ses Cases Noves i CEIP Costa i Llobera). És important, per tant, que comenci la construcció de l'IES Sant Marçal al seu emplaçament aprovat a sa Cabaneta, perquè la provisionalitat actual a Santa Maria crearà problemes en pocs cursos. Evidentment després s'haurà de reconfigurar el mapa escolar de Marratxí. Segons pareix, cal que el nou IES Sant Marçal entri ja enguany dins els pressuposts de la Conselleria, ja que si no és així s'arrossegarà el problema de manera preocupant. És possible que els nous alumnes que ara han començat a l'actual IES Sant Marçal acabin l'ESO i no vegin el seu seu centre construït. Això sí, haurien cursat l'ESO a l'IES Sant Marçal virtual, ocupant llocs que no seran els definitius. Quines paradoxes! Segons els representants de l'APIMA de Sant Marçal, l'única solució possible són les mobilitzacions per fer veure als polítics que el problema  de Marratxí no és un caprici sinó una necessitat. La Conselleria, per ara, diu que l'IES Sant Marçal és una de les inversions prioritàries, juntament amb un altre centre a Eivissa.
De tota manera, es comentà que en totes aquestes reivindicacions convé anar amb bones i seguir una estratègia que permeti arribar a la solució. De moment, sembla que es demanarà una reunió amb el Consell Escolar Municipal, després es convocaran els pares a assistir al ple de l'Ajuntament i si la cosa no funciona, es convocaria una reunió urgent per aprovar les mesures de pressió que es considerin adients. Naturalment, a banda de les pressions conjuntes, és possible que els representants de l'APIMA Sant Marçal duguin a terme qualque acció per tal de cridar l'atenció dels responsables de la Conselleria.
Si la cosa no funciona, en pocs anys tendrem un bon problema escolar a Marratxí.

JAC