dijous, 29 d’octubre de 2009

Modificades les tasses de recollida de femsL'Ajuntament va aprovar les noves tasses de recollida de fems per l'any 2010.

Una de les principals novetats és que els jubilats, desocupats, assalariats o autònoms, i famílies numeroses podran sol·licitar una reducció del 100% per 100%, sempre i quan els seus ingressos no superin el resultat de multiplicar el jornal base per 1,2, o si són més d'una persona serà el resultat de multiplicar per 1,5, igualment el jornal base interprofessional, que està amb uns 570,00 €

En referència als locals destinats a restauració, a partir del proper any pagaran en relació als m2. que tenguin, aquesta és la divisió que ha fet el consistori.

Els locals fins a 50 m2, els representarà una baixada del 35%, els de 50 a 75 pagaran un 15% manco, i de 76 a 100 m2. es beneficiaran amb un 7%