diumenge, 4 de setembre de 2011

La directiva de l'IES Sant Marçal atén a Santa Maria

Si intentau cercar el nou institut “virtual” de Marratxí, és a dir, l'IES Sant Marçal, vos trobareu amb diferents sorpreses. De moment, com s'ha informat en aquest espai, l'IES Sant Marçal s'ubica, de manera provisional, a l'Escola Vella des Pont d'Inca. Els alumnes de Santa Maria del Camí mentre esperen que es construesqui el seu centre formen part de l'IES Sant Marçal, però no es desplacen a Marratxí, ja que ocupen, també provisionalment, un espai al seu municipi.
La directiva de l'IES Sant Marçal ha comunicat amb un simple full penjat a l'entrada de l'Escola Vella des Pont d'Inca que atén el públic a Santa Maria del Camí, a la plaça d'Andreu Torrens, devora el poliesportiu, en lloc de fer-ho a l'edifici des Pont d'Inca. De vegades, entre la gent del poble, es  comenta per què no posaren les aules prefabricades a sa Cabaneta, devora el Mercadona, i agruparen tots els alumnes en un mateix lloc. Era una solució que no va agradar a la nova directora general de planificació i centres, tot i esser la proposta dels anteriors responsables. Segons opinions que hem sentit, col·locar les aules modulars a sa Cabaneta era una manera de donar a entendre als pares que l'IES Marçal ja començava a funcionar gairebé al mateix espai on es construirà en el futur (hem de suposar que qualque dia es construirà). De moment, tenim una cosa rara a Marratxí i una altra a Santa Maria que no se sap si realment és un institut. Bé, ho és, però amb molta d'imaginació!

JAC