dijous, 8 de setembre de 2011

Els pares han triat anar a Santa Maria


Els pares d'alumnes que han de començar al nou institut I.E.S. Sant Marçal, que havien triat anar a les aules adaptades del col·legi públic d'Es Pont d'Inca, el passat diumenge varen tenir una reunió a Sant Marçal, amb pares que havien visitat aquests instal·lacions i que pareix esser que no reunien les condicions adequades.
En aquesta reunió es va acordar visitar les instal·lacions de Santa Maria, i posteriorment tots junts les d'Es Pont d'Inca, cosa que varen fer el passat dimarts, un pic vistes les dues escoles, la majoria de pares va votar sol·licitar a la Conselleria d'Educació de començar el curs a Santa Maria, cosa que varen fer el dimecres al matí, la directora general Mercedes Celeste, els va comunicar que no hi havia cap inconvenient per part de la Conselleria, sempre i quan es presentes un escrit signat per tots els pares afectats, sol·licitant aquest canvi, cosa que faran en una propera reunió.