divendres, 17 de juliol de 2009

Nova zona verda a Es Pla de na Tesa


Amb un pressupost de387.575,-- €, han començat les obres de reforma de la plaça de Can Barceló, a n'Es Pla de na Tesa.

El 60% de les obres es a carrac del Govern, i l'Ajuntament farà front al 40% restant.

En aquesta plaça s'hi construirà un parkin just devora el carreró de Can Coll, i la resta serà de vianants, amb mobiliaris urbà i una zona infantil.